Kasko Sigortası

Poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

 •  Aracın Karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu,motorsuz araçlara çarpması,
 •  Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 •  Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 •  Aracın yanması,
 •  Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı

Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı

Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

 •  Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
 •  Sel ve su baskını teminatı
 •  Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı
 •  Enflasyon teminatı
 •  Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
 •  Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
 •  Anahtar kaybı zararları teminatı
 •  0 km araçlarda yeni değer teminatı
 •  Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)
 •  Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)
 •  Kullanım ve gelir kaybı teminatı
 •  Kemirgen Hayvanlar
 •  Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
 •  Hasarsızlık indirim
 •  İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
 •  Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
 •  Hukuksal koruma sigortası teminatı

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ