Zorunlu Deprem Sigortası

18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu" gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

  •  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  •  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  •  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  •  Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  •  Depremin
  •  Deprem sonucu yangının
  •  Deprem sonucu infilakın
  •  Deprem sonucu yer kaymasının;

Özel Uygulamalar

2007 ve sonrasında inşa edilen binalar için yapılacak poliçelerde %10 indirim uygulanmaktadır. Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde ise %20 indirim uygulanmakta olup, söz konusu iki indirim fırsatından birlikte de faydalanılabilmektedir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ