Mühendislik Sigortası

İnşaat Tüm Riskler

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

 •  Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
 •  Yangın, yıldırım, infilak
 •  Hırsızlık
 •  Şantiye-işletme kazaları
 •  Dikkatsizlik, sabotaj

vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

Montaj Tüm Riskler

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

 • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık

vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

Elektronik Cihaz Tüm Riskler

İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Elektronik Cihaz Teminatları

Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler;

Cihazların deneme devresinden sonra,

 •  Normal çalışır halde iken
 •  Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
 •  Dururken

ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:

 •  İşletme personelinin hatalı kullanımı
 •  Hırsızlık
 •  Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
 •  Yangın,yıldırım,infilak
 •  Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar
 •  Dahili su hasarları

Makine Kırılması

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

 •  Normal çalışır halde iken
 •  Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
 •  Dururken

ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

 •  İşletme kazaları
 •  Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
 •  Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
 •  Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
 •  Kazanlardaki su eksikliği,
 •  Su çekiçlemesi
 •  Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
 •  Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

Doğalgaz Paket

06.08.2004 tarih, 25545 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren ilgili kanun maddesi gereğince; doğalgaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projelerinde, projeye başlamadan önce “Doğalgaz Tesisat Sigortası” düzenlenmesi ve Doğalgaz Dağıtım Firması’ na, onay için sunulması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda Doğalgaz Paket Sigortası ile projelerinizi güvence altına almaktayız.

Teminatın kapsamı :

 •  Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder.
 •  Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin eder.
 •  Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder.
 •  Doğalgaz yakan cihazlar (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dahildir

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ